Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Brzesku

im. Jana Pawła II

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Brzesku

Plac Targowy 10
32 - 800 BRZESKO

tel./fax. (0-14) 66-312-02, (0-14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku
Plac Targowy 10
32 - 800 BRZESKO

tel./fax. (0-14) 68-496-60
e-mail: kultura@mok-brzesko.pl